Pensionsmidler kan skabe grundlaget for fremtidige it-succeser

Ved at bruge 1% af de årlige indbetalinger til pensionskasserne, kan vi støtte de danske succesfulde vækstvirksomheder med at vokse og skabe værdi for Danmark.