SF: Uambitiøst udkast til havneplan fra regeringen

Den kommende infrastrukturplan bør indeholde en ambitiøs havnepakke, der flytter mere gods fra lastbiler til søfart. Også jernbanernes andel af godstransporten bør øges, mener SF’s Jesper Petersen, der er skuffet over regeringens udkast til havnepakke.
- I september fik vi Energistyrelsens ord for, at CO2-udslippet fortsat stiger massivt, ikke mindst fra transportsektoren. Samtidig ved vi, at transport til vands frem for til lands udleder næsten 9 gange mindre CO2. Der er al mulig grund til at forbedre mulighederne for vækst i havnenes andel af godshåndteringen i Danmark. Det kræver investeringer i infrastruktur og godsterminaler i omkring havnene, siger Jesper Petersen.
Danske Havne har kritiseret regeringens udkast til havnepakke, og SF bakker op om kritikken.
- Regeringens udspil til en havnepakke er simpelthen ikke ambitiøs nok. Der er flere fornuftige vejprojekter i udspillet, men flere af de væsentligste er ikke med. Og regeringen foretager sig absolut intet for at få flyttet mere gods til jernbanen, ved at forbedre jernbaneadgangen til f.eks. havnene i Fredericia, Esbjerg og Hirtshals, siger Jesper Petersen.
- Investeringer i infrastruktur omkring havnene er samfundsøkonomisk set en af de bedste investeringer vi kan foretage os. Vækst i søfartens andel af godstransporten giver mindre trængsel og slitage på vejene, et lavere CO2-udslip, mindre støjforurening, og regional udvikling omkring Danmarks mere end 100 erhvervshavne. Der er mange plusser – også økonomiske – ved at satse på skibsfarten til godstransport”, siger Jesper Petersen.

Oprentlig dato: 

2008-10-01 16:02:15 +0200