Fløjten populær

DBU har inden for de seneste måneder uddannet tæt på 300 nye fodbolddommere via rekrutteringskampagnen ’Projekt Aspirantjæger’. Især klubberne hjælper nu aktivt med at finde nye dommere til dansk fodbold.
'Dansk fodbold har brug for DIN hjælp!'
Sådan lød en af overskrifterne, da jagten på nye fodbolddommere til dansk fodbold gik ind i efteråret 2008 og frem til marts i år i DBUs såkaldte ’Projekt Aspirantjæger’ - et af DBUs dommerrekrutteringsprojekter, der især sætter fokus på fodboldklubbernes ansvar for og fordel af at indgå i et aktivt medspil omkring rekrutteringen af nye dommere.
Og tæt på 300 nye fodbolddommere har altså allerede nu tilbudt dansk fodbold sin hjælp via ’Projekt Aspirantjæger’.
Dermed synes budskabet at være nået ud til fodboldklubberne, da det nemlig især er de danske fodboldklubber, der har været med til at sikre, at der er kommet flere nye fodbolddommere til dansk fodbold. Og det er tovholder på projektet og formand for DBUs Rekrutterings- og fastholdelsesgruppe, Poul Johan Christensen, ganske godt tilfreds med:
”Der er tale om en rigtig positiv udvikling især omkring DBU Dommergrundkurser i klubregi. Faktisk kan vi vist godt tillade os at kalde det en lille succeshistorie - som først og fremmest skyldes lokale ildsjæle og tovholderne på kurserne i de respektive klubber," lyder det fra Poul Johan Christensen.
Ved at tilbyde en dommeruddannelse hjemme i klubben til interesserede medlemmer og er klubberne dermed med til at afhjælpe dommermanglen i dansk fodbold. I alt håber DBU og DBUs lokalunioner på at nå op på 400 nye dommere i år og derfor håber Poul Johan Christensen, at både de nyuddannede dommere og klubbernes involvering vil påvirke dommerrekrutteringen i en positiv retning og sikre, at der i fremtiden vil blive uddannet dommere nok til at dømme de i alt ca. 100.000 fodboldkampe, der på alle niveauer spilles årligt i Danmark.
"Nu skal vi så bare i tæt samarbejde med lokalunionerne fortsætte bestræbelserne på at få endnu flere klubber med på ”vognen” i fremtiden, så vi kan sikre, at der er fodbolddommere nok i dansk fodbold. Og det kræver, at den danske fodboldfamilie alle hjælper til med at sikre dette, vi kan jo se, at det hjælper!” lyder det således fra Poul Johan Christensen.
En personlig udfordring
En af de klubber, der deltog i projektet, er Hornslet IF. Og her ligger fløjten ligger allerede klar i lommen hos de fleste af de nyuddannede dommere, og lysten til at komme i gang med at dømme er stor. det er især ser jobbets udfordringer som trækker i de nye dommere:
”Jeg synes, at det kunne være spændende at prøve mig selv af i en lederrolle, og så er dommerjobbet en god supplering til SU'en,” lyder det således fra Maiken Stjernholm, der suppleres af Søren Heinze:
”Eftersom jeg blev far i sommer, har jeg valgt at stoppe som træner da det jo kræver en del tid at være træner, med træning 2 gange om ugen og kamp i weekenden. Derfor ser jeg dommergerningen som en rigtig god mulighed for at holde min store interesse for fodbold ved lige, og selv være med til at bestemme hvor meget tid jeg vil bruge på det. Jeg ser det dog også som en udfordring og tror at det på nogle punkter kan være med til at udvikle mig personligt”.
Begge er netop uddannet som fodbolddommere i Hornslet IF.
Men også i klubben er man naturligvis rigtig glad for, at flere af klubbens medlemmer tog i mod tilbuddet om at blive uddannet til dommer – det hjælper nemlig især klubben selv:
”Hornslet IF har gennem de seneste sæsoner oplevet, at det kneb med at få dommere. Således var klubben ude for, at vi selv skulle dømme to til tre kampe pr. sæson. Derudover manglede vi også dommere til at dømme de lokale fem- og syvmands kampe. Vi fandt derfor tiden moden til at forsøge at bidrage med tilgang af nye dommere, og forsøgte med nogle nye ideer at motivere afdelingens aktive spillere til at tage dommeruddannelsen,” lyder det således fra René Sørensen fra fodboldafdelingen i Hornslet IF, der har været en aktiv del af klubbens rekruttering.
I alt har 11 klubber gennem de seneste måneder afholdt et klubkursus, men Poul Johan Christensen håber, at de nuværende klubber er med til at vise vejen for mange andre klubber der står med et akut dommerproblem i klubben, og dermed være med til at sikre, at dansk fodbold også i fremtiden vil have nok dommere:
”Ved at klubberne selv kan bestemme tid og sted håber vi at fleksibiliteten er med til at sikre at endnu flere klubber kan se ideen i at afholde et kursus, da det jo først og remmest og hjælper dem selv til at have nok dommere til at dømme klubbens kampe. Vi er på vej nu, og med de fastholdelsesprojekter vi også har sat i gang i DBU –regi er det mit håb, at vi for alvor kan få gjort noget ved dommermanglen i dansk fodbold!” slutter Poul Johan Christensen.
Baggrund
Det er tredje år i træk, at DBU har kørt Projekt Aspirantjæger, der har til formål at skaffe flere fodbolddommere, både via klubberne og via allerede eksisterende fodbolddommere. Det er DBUs Breddedommergruppe, der står bag rekrutteringsprojektet, der første gang startede i 2006. Sidste år deltog 320 aspiranter på et Dommergrundkursus, men der kan sagtens bruges flere dommere. DBU har en målsætning om, at uddanne 400 nye dommere per år, og det mål arbejdes der ihærdigt på at nå i DBUs Breddedommergruppe.

Oprentlig dato: 

2009-04-10 15:12:54 +0200