Dexia Banque Internationale á Luxembourg: Selskabsmeddelelse

Dexia Lock-In 2003/2008
Dexia Lock-In 2003/2008 (ISIN kode: DK0003446136)
I henhold til prospektet af 14. oktober 2003 er kuponen for Dexia Lock-In
2003/2008 i perioden 17. oktober 2007 til 17. oktober 2008 fastsat til 0,2500%
p.a.
Kuponen kommer til udbetaling den 17. oktober 2008, hvor obligationen også
udløber.

Oprentlig dato: 

2008-10-10 02:32:36 +0200