Der er mange penge at spare.. hvis nydanskere bruger deres kompetencer og styrker på det danske arbejdsmarked.

Der er mange penge at spare.. hvis nydanskere bliver placeret i stillinger, hvor de kan bruge deres kompetencer og styrker. Kom og mød Novum netværket d. 21.10.08 kl.17:00 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 , 1.sal 1780 København V Tilmelding senest 16.10.08 www.novum-net.dk
Der er mange nydanskere, der bliver placeret i nogle stillinger fordi, der mangler arbejdskraft i et eller andet særligt område. F.eks. hospitalet, børnehaven, osv. Eller de er arbejdsløse.
Er der nogen som har målt hvor mange penge systemet bruger på psykiatrisk eller, lægehjælp fordi de bliver udbrændt? Er der nogen, som har målt hvor mange penge kan Danmark tjene, hvis nydanskere får lov til at bruge deres kompetencer? Selv om der er mange ordninger, der kan løse de fleste af overstående problemer, er der stadig mange nydanskere, som er placeret i forkerte stillinger eller er arbejdsløse. For at løse problemerne, skal vi ændre mentalitet. Vi skal formidle succes- historie om, hvordan nydansker bidrager til adskillige virksomheder, og hvorfor de bidrager Danmarks økonomi og samfund.
Derfor har vi etableret NOVUM netværket. Netværket er for nydanskere, der har faglige kvalifikationer. NOVUMs vigtigste formål er at synliggøre sine medlemmer som kvalificerede medarbejdere og kolleger og signalere til virksomheder og politiske instanser, at gruppen af minoriteter i Danmark rummer mange forskellige mennesker med mange forskellige kvalifikationer, der gerne vil være en aktiv del af det danske arbejdsmarked og bruge deres kompetencer og styrker.
Der er et stort tab af kompetencer der skal synliggøres… Kommunikation spiller en vigtig rolle i processen og med netværket har vi mulighed for at kommunikere bedre.

Oprentlig dato: 

2008-10-06 15:27:57 +0200