Behandlingsgaranti til mennesker, der har prøvet at begå selvmord

’Det er vigtigt, at unge, der forsøger at tage deres eget liv, får ret til hjælp og støtte, umiddelbart efter selvmordsforsøget. SF vil give disse mennesker en garanti for, at de får behandling indenfor 48 timer.’ siger SF’s psykiatriordfører Özlem Cekic.
SF vil fremsætte et beslutningsforslag om en behandlingsgaranti som sikrer folk der har prøvet at begå selvmord behandling indenfor 48 timer. En hurtig behandling og støttetilbud er afgørende, hvis et selvmordsforsøg ikke skal føre til et selvmord ved en senere lejlighed.
’Forsøg på selvmord er et tydeligt signal om, at den unge har det rigtig dårligt og ikke føler, at han eller hun kan magte situationen mere. Derfor er det vigtigt, at hjælpen til den unge og pårørende kommer meget hurtigt, ellers er risikoen for, at deres situation forværres desværre rigtig stor”. Fortæller Özlem Cekic.
Özlem Cekic mener, at udviklingen er alarmerende og siger: ’Det er ikke kun den selvmordstruede der har brug for hjælp. Omgivelserne bliver også i høj grad påvirket ved forsøg på selvmord og det kan give varige psykiske mén, hvis fx børn ikke får hjælp til at bearbejde situationen.’
Udover forslag om en behandlingsgaranti til mennesker, der har prøvet at begå selvmord, foreslår SF derfor, at pårørende sikres støtte, og at der nedsættes et Selvmordsforebyggende Råd, der kan sikre vidensdeling, og nye initiativer på området.
Fakta
- Hver dag er der over 10 personer, der forsøger selvmord, hvoraf ca. 2 personer gennemfører selvmordet. I gennemsnit bliver fem personer meget berørt hver gang, der sker et selvmord (familie, venner mv.) (Kilde: Danmarks Statistik og Statens Institut for Folkesundhed.)
- Hvert år forsøger minimum 1000 unge under 20 år at tage deres eget liv. Antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger er steget voldsomt i løbet af de sidste 10 år, der er formodentlig tale om en tredobling. (Kilde: Livslinjen)
- Amager hospital har i 2008 gennemført et projekt, der viser at aktiv opfølgning og støtte til selvmordstruede personer, kan halvere antallet af gentagne selvmordsforsøg og både danske og internationale undersøgelser viser, at der er en stærkt forøget risiko for selvmord blandt mennesker, der har forsøgt selvmord.
- Risikoen for at gentage et selvmordforsøg er størst inden for det første år og et tidligere selvmordsforsøg er en alvorlig risikofaktor for et eventuelt senere selvmord. (Kilde: Center for selvmordsforskning.)

Oprentlig dato: 

2009-03-04 15:59:08 +0200