To nye bestyrelsesmedlemmer i Bikubenfonden

Som følge af planlagt generationsskifte fratræder Jon Stockholm og Søren Jenstrup Bikubenfondens bestyrelse. I deres sted indtræder Mads Roke Clausen og Marie Nipper.