KL og Auken er enige om at fortsætte klimakampen

Kommunerne er i fuld gang med at sikre Danmark mod oversvømmelser fra skybrud. Men arbejdet og investeringerne skal fortsætte, og der skal tryk på kedlerne.

Danskerne skal undgå ubehagelige overraskelser fra oversvømmelser i fremtiden, og kommunerne er godt på vej med klimasikringen.

Gennem store klimainvesteringer i 2013 har kommun..