Forlængelse af visitationszone i Københavns Politikreds

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har Politidirektøren i København i dag den 7. december 2017 truffet beslutning om tidsmæssig forlængelse af eksisterende visitationszone, således at politiet fortsat i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografisk afgrænsede område: